Sprzedam działkę

Oferta jest aktualna od dnia 16/06/2014 do odwołania.

Sprzedam działkę 1200m2, budowlana, wydzielonej z działki o numerze 463/9 w malowniczej miejscowości Potasze pod Poznaniem. Jest to obszar 23mx53m.

Nieruchomość można obejrzeć na mapie: mapka.pdf
Można również obejrzeć na mapie elektronicznej: http://czerwonak.e-mapa.net/. Poniżej obrazek ze ściągą, jak ją odnaleźć.

Na działce rosną w tej chwili pojedyńcze iglaki. Nieruchomość znajduje się w bardzo malowniczym otoczeniu, graniczy z lasem. Działka nie znajduje się bezpośdrenio przy głównej drodze asfaltowej w Potaszach - oddziela ją od drogi inna nieruchomość, co widać na powyższych mapach. Przy działce będzie przebiegała m.in. planowana ulica Dębowa. Wzdłuż głównej drogi asfaltowej planowane jest utworzenie ciągu rowerowo-pieszego, co jest nakreślone na czerwonym paskiem tutaj: http://czerwonak.pl/upload/articles/2013/MIESZKANIEC/WI/Konsultacje_drogowe/Potasze_plan_sytuacyjny_1_przyjety.pdf

Jestem właścicielem tej nieruchomości. Cena do ustalenia.

Ewentualnie sprzedam cąłą 463/9 (część budowlana + rolna = około 0.6775 ha), wówczas część rolna idealnie nadaje się na prywatny lasek lub pokaźny ogród.

Adres email to pierwszego kontaktu: kontakt@potasze.pl

Informacje na temat ustaleń zabudowy:
3. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem MM, dla których:
1. wskazane jest łączenie działek dla uzyskania jak największej ich powierzchni
2. ewentualne przesunięcie linii wewnętrznego podziału terenu nie może spowodować zwiększenia ilości działek oraz utworzenia działek o powierzchni mniejszej niż 2,5 tys. m2,
3. obowiązuje charakter budynków: parterowe, z dachami stromymi krytymi dachówką, o nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy 300 m2,
4. obowiązuje specjalistyczne określenie zasad posadowienie budynków zlokalizowanych w pobliżu zbocza i na zboczu w oparciu o dokumentację geologiczną,
5. wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów gospodarczych i wolnostojących garaży,
6. obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym ogrodnictw,
7. wprowadza się zakaz tarasowania terenu i naruszania struktury zbocza,